W dawnych czasach wierzono, że istnieją smoki jako zwierzęta szatańskiego pochodzenia. Uważano, że niektóre części ich ciała mają własności lecznicze. Miał to być kamień smoczy i krew smocza. Z czasem te historie okazały się mistyfikacjami medycznymi.

Na ten temat wydałem książkę pt. "Kamień smoczy i krew smocza. Z dziejów osobliwości medycznych". 

Więcej o kamieniu smoczym i krwi smoczej oraz o książce jest na mojej stronie internetowej, link: Kamień smoczy i krew smocza - książka