"Smoki - walka ze złem" .
Moja prelekcja, Festiwal Wiedzy Alternatywnej,

Nysa, dn. 24.09.17 r.

 

Wyjaśniam zagadkę mitu smokobójstwa. Zaznaczam, że jest to prelekcja  popularnonaukowa a nie wykład akademicki. Przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców.

 

.

Na temat autora zob.:

www.marek-sikorski-autor.blog.pl

.