Smok wawelski w kręgu mitu i historii

Nie każdy potwór musiał być smokiem. Mistrz Wincenty Kadłubek nie pisał o smoku, lecz o potworze o nazwie "olophagus", a podobnie podawali też inni kronikarze. Nawet Jan Długosz, jeśli dokładnie przetłumaczymy łaciński tekst jego Roczników, miał dylemat z nazwaniem tego potwora. Dopiero później zaczęto mówić o owej bestii jako o smoku, zapewne pod wpływem różnych traktatów przyrodniczych, w których pisano o istnieniu tych zwierząt. Ze smokiem wawelskim powiązanych jest wiele sekretów, w tym dotyczących jego słynnego krakowskiego pomnika, Smoczej Jamy oraz znanego obrazu Witolda Pruszkowskiego Smok wawelski. O tych i innych osobliwościach dotyczących legendy smoka wawelskiego i jego historii jest ta książka:
Marek Sikorski, Smok wawelski w kręgu mitu i historii, Wyd. Sativa Studio 21012.
 
Zob. stronę internetową:  www.marek-sikorski-autor.blog.pl